Makedonya Üniversiteleri

Güneydoğu Avrupa Üniversitesi

Struga Üniversitesi

FON Üniversitesi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Uluslararası Balkan Üniversitesi

Üsküp'te Mit Üniversitesi

Goce Delcev Üniversitesi

Kiril-i Metodi Üniversitesi

Üsküp Amerikan Üniversitesi