evrak

Gerekli Evraklar

Lisans Başvurusu İçin Gerekli Belgeler;

1 - Fotoğraf (7 Adet vesikalık)

2 - Kimlik Fotokopisi

3 - Pasaport Fotokopisi (Pasaportunuzun bitiş süresi en az 2 yıllık
olmalıdır.)

4 - Lise Diploması (Aslı ve noter tasdikli suret, Apostilli) 2 adet fotokobi noterden aslı gibidir onaylı olmalıdır

5 - Transkript (Lise Not Dökümü 1, 2, 3, 4 dönemi yıl sonu notlarını
gösteren belge, Apostilli)

6 - Sağlık Raporu (Devlet hastanelerinden veya sağlık ocaklarından
alınan, Sağlık Müdürlüğü onaylı resimli ve Apostilli)

7 - Hepatit C ve Hiv Testi (Devlet Hastaneleri'nden veya Sağlık
Ocaklarından alınan, Sağlık Müdürlüğü onaylı resimli ve Apostilli)

8 - Doğum Kayıt Örnegi (Aslı)

9 - Adli Sicil Kaydı (Vilayet Makamından Apostilli.)

10 - Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği,
Apostilli.)

11 - İkametgah (Nüfus Müdürlüğü'nden alınacak, Apostilli.)

12 - Taahhütname (Öğrencinin ailesi tarafından, öğrencinin eğitimi
süresince masraflarını karşılayacağına dair, noterden tasdikli (Bu
belge öğrencinin Makedonya Cumhuriyeti Konsolosluğu'nda (D)
oturum vizesi alırken gerekecektir.)

13 - Vekaletname. Öğrenci noterden yaptıracak( vekaletname örneğini
ofisimizden alabilirsiniz.


Not : Tüm evraklar üç (3) örnek olarak toplanmalıdır!

Eğitim Bilgileri